Projekt Něco o filmu

V pátek před jarními prázdninami jsme si povídali o filmu. Dozvěděli jsme se něco o vynálezcích kinematografu, ukázali jsme si naše známé filmové režiséry a dívali se na to, jak se točí filmy hrané i loutkové. Také jsme si přečetli úryvek z opravdového scénáře.
Zkoušeli jsme napsat co nejvíce slov, která se týkají filmu, a tvořili jsme slovní spojení s přídavným jménem filmový. Nakonec jsme se sami pokusili o jednoduchou animaci a vytvořili jsme si pohyblivé obrázky.
Fotografie naleznete zde.

K. Šindelářová a žáci 5.A