Projekt Čtvero ročních dob

Děti z 5. A tvořily během října svou vlastní sbírku básní. Při hudební výchově se nechaly inspirovat poslechem skladeb od Antonia Vivaldiho a pak jednotlivě či ve dvojicích vymýšlely básně
na jednotlivá roční období. Své básně pak doplnily i ilustracemi. Jako každá kniha, byla i ta naše pokřtěna. Křest se neobešel bez sladkých odměn a pěkných vystoupení, které si děti samy připravily.
Kdo by měl zájem, může se na naši sbírku básní přijít podívat do 5. A nebo si ji může prohlédnout
na našich webových stránkách http://5acko.sweb.cz/akce.htm.
K. Šindelářová