Přírodovědný klokan

Ve středu 16. 10. se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž, jejímž pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vznikla
v roce 2006. Soutěžícím byl zadán jednorázový test, který obsahoval 24 úloh z fyzikální, chemické, biologické či zeměpisné oblasti. Žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených. Z osmého ročníku si nejlépe vedly Chemišincová Adéla, Šantorová Barbora a Wodniaková Monika. V devátém ročníku byly úspěšnými řešitelkami Pecková Tereza, Koželuhová Tereza a Fillová  Denisa. Blahopřejeme. Fotografie naleznete zde.