Přírodovědný klokan

Ve středu 17. 10. se žáci 8. a 9. tříd zapojili do soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků
o technické a přírodovědné obory. Soutěžící se potýkali s různě náročnými otázkami z chemie, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a matematiky. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Tomáš Rys, Lukáš Kubík, Monika Zikánová a Tereza Formánková. Fotografie naleznete zde.