Přihláška do ŠD na školní rok 2016/17

Vyplněnou přihlášku do školní družiny na školní rok 2016/17 (zde ke stažení v PDF) můžete odeslat na e-mailovou adresu sd1zs@seznam.cz (i během letních prázdnin).
Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvovali. Do školní družiny jsou přijímáni žáci
1. – 5. ročníku, přednostně však žáci 1. a 2. tříd.

Zápis do školní družiny na rok 2016/17 proběhne 1. září od 7:30 do 12:00 v přízemí školní budovy.

Další informace o ŠD naleznete přímo na stránkách druzinka5.webnode.cz.