Okresní kolo Pythagoriády

Ve středu 14. května proběhlo v Příbrami okresní kolo matematické soutěže, které se zúčastnila žákyně 6.B
Kateřina Nováková. Mezi 33 žáky z 11 škol, kteří se kvalifikovali do okresního kola Pythagoriády v kategorii 6. ročníku,
se Kateřina umístila na skvělém 5. místě. Blahopřejeme!