Okresní kolo dějepisné olympiády

V listopadu se žáci devátých ročníků zúčastnili školního kola olympiády z dějepisu. Jejím tématem se v tomto školním roce stal přelom 19. a 20. století – žáci se mj. zabývali sarajevským atentátem, Švejkem nebo československými legiemi. Úspěšnými řešiteli se stali Tobiáš Nádvorník a Matyáš Zeman, oba z 9. C, kteří naši školu reprezentovali 15. ledna v okresním kole. Gratulujeme!