Odpadiáda

V úterý 2. října 2012 se naše škola zúčastnila odpadového soutěžení nazvaného Odpadiáda. Reprezentovala nás dvě soutěžní družstva. Umělecký tým tvořily žákyně třídy 7. A – Machutová V., Mochánová S. a Polášková J. Úkolem bylo vytvořit model z odpadového materiálu. Jejich návrh zabodoval i u hodnotící komise a vyhrál. O jeho kvalitách se můžete přesvědčit na fotografiích (zde).
V hlavní soutěži, kterou tvořilo pět odpadových disciplín (křížovka, štafeta, pexeso, slalom, test), jsme si také vedli velice úspěšně. Tým ve složení Psíková A., Universalová A., Hončíková M., Hraj D., Hadamovský J., Škodný P., Schmarczová M., Helešic J., Kuchař L. a Šebesta A. obsadil 1. místo. Odměnou jim byly nejen obdržené ceny, ale i příjemně strávené dopoledne. Organizátorům patří naše poděkování
za přípravu celé soutěže. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Hadamovská Jitka