Jarní tvoření V. oddělení ŠD

Jaro přišlo sice jen podle kalendáře,
ale i to nás nalákalo k výrobě veselých barevných slepiček
a k setí velikonočního osení do vyzdobených květináčků z kelímků.
Martina Zemanová
Fotografie naleznete zde.