Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz.

Přihlášky – nanečisto (vyplňuje žák ve škole s vyuč.) odevzdat k tisku a k potvrzení klasifikace nejpozději do 21. 2. 2014,
do 15. 3. 2014 – doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – některé školy nežádají, s termínem přijímací zkoušky,
pokud se konají) na vybrané školy.

Zápisový lístek – vyzvedne v termínu od 9. 1. do 31. 3. 2014 osobně zákonný zástupce u  tř. učitele do konce března, odevzdává se na jednu vybranou školu, kam je žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.