Informace pro rodiče

Vážení rodiče (zákonní zástupci dítěte),
Vaše dítě Vám v těchto dnech přinese domů dotazník, jehož vyhodnocení nám pomůže zkvalitnit naši práci,
a proto Vás prosíme o jeho vyplnění a navrácení třídnímu učiteli 
do 1. 3.2019.