Informace pro dojíždějící žáky

Aktuální informace týkající se Stipendia Středočeského kraje na dojíždění do školy naleznete zde.
Potvrzení školní docházky k žádosti o refundaci žákovského jízdného za 1. pololetí přijímají výhradně třídní učitelé
v termínu od 16. 2. do 20. 2. 2015.