Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017 naleznete zde (ke stažení v PDF).
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 naleznete zde (ke stažení v PDF).