Hlaholice 4.C

Když jsme si ve vlastivědě povídali o Konstantinovi a Metodějovi, zaujalo nás zvláštní slovanské písmo – hlaholice. Proto jsme se při výtvarné výchově stali malými písaři a krátký text jsme si hlaholicí napsali.
Než jsme vyhledali a napsali správné písmeno, chvíli nám to trvalo, ale naše pergameny stály opravdu
zato (foto zde).
Žáci 4.C