Grafomotorická přípravka – nabídka pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,
již šestým rokem otevíráme pro budoucí prvňáčky Grafomotorickou přípravku (10 lekcí).

Jejím cílem je péče o děti,
které se připravují na 1. třídu a usnadnění jejich přechodu z MŠ na ZŠ. Obsah je zaměřen na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na rozvoj předčíselných představ, cvičení  rytmu, zrakového a sluchového vnímání . První hodina je společná pro děti i rodiče. Materiály z probraných lekcí dostávají děti  domů. Bližší informace naleznete v přiložené příloze (zde).