Expedice Český kras – 8. ročník, 7. 5. 2013

Zeměpisný výlet do CHKO Český kras byl i letos vydařený a všichni si dobrodružnou cestu po naučné stezce přes skalky a vodopády užili i přes nepřízeň počasí .
Na stanovištích žáci plnili úkoly do pracovních listů a zakreslovali cestu do slepé mapy. Poznali rozdíly mezi stupni ochrany přírody a význam chráněné oblasti pro naši krajinu. Na posledním úseku se žáci vydali po stopách pračlověka a jeho způsobu života v krasových jeskyních.
V závěru výletu a nakonec i v autobuse cestou na Dobříš se žákům povedlo z kartonu vyrobit pěkné trilobity.
Fotografie naleznete zde.
Mgr. Ciboch Michal