Důležité upozornění pro žáky a rodiče

Od pondělí 17. března 2014 bude probíhat rekonstrukce jižní části vnějšího pláště budovy školy. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků tak bude zcela uzavřen vstup na školní dvůr (oběma vstupními branami i vstupy ze školních šaten).
Vchod do školy a východ ze školy bude pouze hlavním vchodem z Komenského náměstí.
Před zahájením dopoledního vyučování se žáci budou shromažďovat na chodníku na Komenského náměstí
před budovou školy.