Dopravní hřiště

V úterý 14. května byli žáci 4.A a 4.B  na výuce na dopravním hřišti v Příbrami. Nejprve hodinu strávili v učebně, kde si zopakovali teorii a dopravní značky. Potom si na dopravním hřišti vyzkoušeli své znalosti v praxi. Instruktoři jim za chybná provedení udělovali trestné body, za které pak provinilci cvičili dřepy. Po praktických jízdách na kole přistoupili k provedení kontrolních testů z dopravní výchovy. Za bezchybné testy obdrželi průkaz cyklisty.
Fotografie naleznete zde.