Dobříš – město, ve kterém žiji

Měsíc říjen propojil hodiny prvouky a pracovní výchovy ve třídě 3. A společným tématem – byl zaměřen na poznávání města Dobříš.
Nejprve se třída vydala na procházku městem, během níž si děti mohly některá krásná a významná místa prohlédnout (Židovská synagoga, Sokolovna, kostel Nejsvětější Trojice, zámecké nádvoří).
Ve třídě pak žáci pracovali ve skupinkách. Společně se snažili budovy vytvořit pomocí krabiček a papírů. V dostupných materiálech vyhledávali informace, které zpracovali na velký papír. Svůj projekt
si vyzdobili a představili spolužákům.
Učili se také určovat světové strany, pracovat s kompasem a mapou. Teď už snad nikdo z nás v Dobříši nezabloudí.
Mgr. R. Vávrová
Fotografie naleznete zde.