Dětský den 1. stupně

Již v pátek 27. května jsme oslavili Den dětí. Paní vychovatelky s pomocí žáků 5. ročníků připravily
na školním hřišti pro žáky 1.stupně soutěže.Na 20 stanovištích plnily děti úkoly, při kterých si mohly vyzkoušet nejen svoji rychlost, obratnost, zručnost, přesnost a vytrvalost, ale i paměť, logické myšlení či znalosti z přírodovědy. Fotografie naleznete zde.