Den s knihou

Dne 5. dubna  jsme na celém prvním stupni zábavnou formou prezentovali referáty o spisovatelích a komiksu. Byli jsme rozděleni do pěti skupin a měli jsme za úkol během 20 minut seznámit ostatní třídy
se životopisem, dílem a zajímavostmi ze života autorů.
Každá skupina měla určeného spisovatele nebo povídání o historii a vzniku komiksu. První skupina prezentovala Františka Nepila, druhá skupina Ondřeje Sekoru, třetí skupina Eduarda Petišku, čtvrtá skupina český komiks a pátá skupina zahraniční komiks. Z prezentace měla většina z nás obavy, zda se naše vystoupení budou líbit, ale brzo se rozplynuly. Všechny navštívené třídy nás bedlivě poslouchaly a na naše kontrolní otázky v závěru prezentace vždy správně odpovídaly. Celá prezentace nás všechny moc bavila a rádi bychom ji někdy zopakovali.
Fotografie naleznete zde.
Páťáci