Cyklistický výcvik 5.C

Ve čtvrtek 20. září jela naše třída do Příbrami na dopravní hřiště. Cesta ubíhala rychle. Od zastávky autobusu nás čekala ještě procházka asi 500 metrů. Pan Stoklasa nás přivítal a hned potom nám začal vysvětlovat značky, abychom nedělali tolik dopravních chyb. Následovala vlastní jízda na kole. Každý si vybral kolo podle své velikosti a vestu s číslem. A vyrazili jsme. Za každý dopravní přestupek jsme plnili deset dřepů. Potom šla naše třída psát dopravní testy. Byly dost těžké. Psali jsme je asi hodinu. Kdo měl méně než tři chyby, obdržel průkaz cyklisty. Dost jsme si to užili. Nakonec jsme spěchali
na zastávku, aby nám neujel autobus na Dobříš.

Brandová Eliška, Jechová Veronika a žáci 5.C