Chemická soutěž – 3. místo

Ve středu 28. 11. se žákyně 9. ročníku – Tereza Formánková, Kamila Paulová a Petra Šandlová zúčastnily Chemické soutěže na Masarykově střední škole chemické, tzv. „Křemencárně“. Vítězný tým postupuje do celostátního kola soutěže „Nejlepší chemik“. Vstupním úkolem bylo přivézt 1 mol jakékoliv chemické látky, děvčata navážila 1mol kuchyňské soli – chloridu sodného. Během vlastní soutěže si měla možnost porovnat své chemické vědomosti a dovednosti s dalšími 7 týmy ze středočeského kraje. A jak obstála? O jejich konečném umístění rozhodl „rozstřel“ o 2. místo. I přes veškerou snahu se jim zvítězit nepodařilo, a tak nakonec obsadila místo třetí. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Je vidět, že je chemie baví.
Jitka Hadamovská