Chemická olympiáda

V průběhu měsíců ledna a února proběhlo v 9. ročníku školní kolo chemické olympiády.
Do soutěže se přihlásilo 11 žáků. Po první – teoretické části, která je založena převážně na samostatné práci žáků a vyhledávání informací, zůstalo pouze 6 soutěžících. Kontrolní test pak určil postupující. V okresním kole nás reprezentovali Kamila Sirotková a Vojtěch Apeltauer.
V silné konkurenci nakonec obsadili 10., respektive 9. místo. Děkujeme jim za reprezentaci školy. Poděkování ale patří i Hovorkové Adéle, Formánkové Tereze, Cihelkové Monice a Šandlové Petře
za čas, který musely věnovat přípravě na tuto velmi náročnou soutěž, u níž rozhodně nestačí znalosti z hodin chemie. Fotografie naleznete zde.
Hadamovská Jitka