Česká národní banka

V pátek 5.října jsme se my, žáci devátých ročníků, vydali na exkurzi do České národní banky. Expozice měla název „Lidé a peníze“.
Hned u vstupu do banky jsme museli projít bezpečnostním rámem a odložit si do šatny svoje bundy a tašky. Na začátku jsme zhlédli dva filmy. První film byl o vzniku naší Národní banky a druhý
o financích, který byl vymyšlený kreslenou a zábavnou formou.
Pak jsme se vydali do trezoru, kde jsme viděli zlatou cihlu, kterou jsme si mohli potěžkat. Dále jsme si mohli ověřit, zda máme pravé bankovky a jestli nejsou padělané. Také jsme zjistili, jaké jsou ochranné prvky
na bankovkách a jaké stupně padělaných bankovek existují.
Na závěr prohlídky jsme zhlédli ještě jeden krátký film a zasoutěžili jsme si o zajímavé ceny.
Kamila Paulová, 9.B