Anketa “Já, škola a domácí úkoly”

Na přelomu září a října byli žáci 2. stupně anonymně dotazováni na téma Já, škola a domácí úkoly. Celkem odpovědělo
234 žáků z celkového počtu 269 žáků 2. stupně. Výsledky naleznete zde.