Nabídka mimoškolních aktivit ve školním roce 2018/2019

– pro žáky 1. stupně (ke stažení v PDF)

– pro žáky 2. stupně (ke stažení v PDF)

Informace školní družiny

Dne 3. září 2018 od 7:30 do 12:00 proběhne zápis do školní družiny pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci neodevzdali přihlášku v červnu či nezaslali e-mailem během letních prázdnin.
Dne 3. září 2018 je zajištěn provoz ŠD od 6:30 do 12:00.

Informace školní jídelny ke stravování ve školním roce 2018/19

Kancelář ŠJ bude přemístěna zpět do zadní části budovy školy (tel. 318 521 226, busikova.L @seznam.cz)
Prodej stravenek na září 2018 bude probíhat od pondělí 27.srpna (7,30 – 14,30).
Každý strávník:

Continue reading

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – Nová Živohošť 2018 – 6. ročník (2018/19)

Další informace naleznete níže (vše ke stažení v PDF): Continue reading