Besídka I. oddělení ŠD

This gallery contains 14 photos.

Vánoční besídka IV. oddělení ŠD

This gallery contains 6 photos.

Spaní ve škole 7.A

This gallery contains 6 photos.

Muzeum betlémů v Karlštejně

This gallery contains 9 photos.

Spaní ve škole 7. A, B, C

Předvánoční pohodu si letos 7. C společně s dalšími žáky sedmých ročníků zpříjemnila spaním (nespaním) ve škole. Ve čtvrtek 20. 12. 2012 po úvodní přípravě tříd se naplno rozjely diskotéky a zábavný program. Kolem půlnoci pak všichni úspěšně absolvovali noční stezku odvahy, po které
už následoval přesun do spacáků a další program – filmy, hry, povídání….. hlavně neusnout – to se také většině žákům podařilo a tak můžeme celou akci považovat za velmi zdařilou.
Kristýna Halaburdová
Fotografie naleznete zde.

Besídka I. oddělení ŠD

Ve středu jsme si v naší družince udělali vánoční besídku. Měli jsme pohoštění i dárečky
pod stromečkem. Paní vychovatelka si pro nás navíc připravila i soutěže. Nakonec jsme se pěkně vyřádili při diskotéce. Bylo to super.
Žáci ŠD I
Fotografie naleznete zde.

Vánoční besídka IV. oddělení ŠD

Ve středu 19.12. jsme si v ŠD ,, U Strašidýlek ” uspořádali vánoční besídku. Maminky nám přichystaly krásné pohoštění, zazpívali jsme si vánoční koledy a nakonec si děti rozdaly dárečky, které jim všem udělaly velikou radost.
L. Petrlíková
Fotografie naleznete zde.

Beseda s policií

Ve čtvrtek 20.12. 2012 proběhla beseda s policií ČR. Třídy 4.A, B, C a 2.A s velkým zájmem sledovaly přednášku tiskové mluvčí příbramského rajonu. Děti si nejen prohlédly, ale i vyzkoušely výzbroj policistů. Všem dětem se pořad líbil.

Muzeum betlémů v Karlštejně

Třídy 2.A a 2.B dnes navštívily Muzeum betlémů v Karlštejně. Dětem se líbily betlémy ze dřeva, chleba i perníků… Nejvíce je ale nadchl karlštejnský královský loutkový betlém, který byl doplněn vyprávěním Karlštejnské pohádky, úryvky ze Smetanovy Mé vlasti a českou hymnou.
Mgr. O. Kvapilová
Fotografie naleznete zde.

Vánoční projekt

Vánoce se kvapem blíží a tak není divu, že jsme se chtěli o těchto svátcích dozvědět co nejvíce. Umožnily nám to paní učitelky, které si pro nás připravily dopoledne, které nás vánočně naladilo, celou školu krásně provonělo a hlavně nás seznámilo s tradičními českými Vánocemi. Navštěvovali jsme vyzdobené třídy, četli si vánoční pohádky, vyzkoušeli si staročeské vánoční zvyky a plnili nejrůznější úkoly spjaté s touto tematikou. Continue reading

Vánoční projekt

This gallery contains 23 photos.

 

Zimní koláž V. oddělení ŠD

Krásné zimní prostředí se dá vytvořit i uprostřed třídy. Děti si vybraly z látek studené odstíny barev a tvořily z nich koláže. Pomocí vyřezávacího stroje Big Shot nám šla práce pěkně od ruky. Kromě pěkných koláží si děti vyrobily i vánoční přání. Některé děti dokonce  skládaly verše.
Fotografie naleznete zde a básničky zde.

Zimní koláž V. oddělení ŠD

This gallery contains 9 photos.

Tučňáci a sněhuláci III. oddělení ŠD

V naší školní družince jsme vyráběli tučňáky a sněhuláky – přáníčka k Vánocům pro naše nejmilejší. Fotografie naleznete zde.
Žáci III. oddělení ŠD

Tučňáci a sněhuláci III. oddělení ŠD

This gallery contains 9 photos.

Hrajeme si na školu II

This gallery contains 21 photos.

Vánoční turnaj ve vybíjené

This gallery contains 12 photos.

Vánoční turnaj ve vybíjené

14. prosince jsme hráli turnaj ve vybíjené. Hráli tam žáci 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B a 3.C. Nebyli tam jen hráči, ale i roztleskávačky. Byl tam i velký hluk, protože jsme všichni fandili. Vše bylo velmi napínavé
až do konce. Nakonec zvítězily všechny třetí třídy, ale druhé třídy byly také moc šikovné. Moc se nám
to líbilo.
Žáci 3.B (Fotografie naleznete zde.)

Hrajeme si na školu II

Fotografie naleznete zde.

Adventní Drážďany

Ve středu 12. prosince jsme se my, němčináři 7. až 9. tříd, vydali do Drážďan. Nejprve jsme si prohlédli stálou výstavu Člověk jako dobrodružství v Deutches Hygiene – Museum. Zde jsme viděli maxi model buňky, otestovali jsme svůj pohybový talent na balanční dráze a vyzkoušeli jme si, jaké je to být starý.
V části věnované menším dětem jsme procházeli zrcadlovým bludištěm a tunelem s úplnou tmou. Continue reading

Beseda v Městské knihovně v Dobříši

Žáci druhého ročníku navštívili 13.12. knihovnu, kde pro ně paní knihovnice Švehlová připravila pořad o ilustrátorech dětských knížek. J. Ladu, V. Čtvrtka, J. Čapka, O. Sekoru, V. Klimtovou naši žáci dobře poznali. Při besedě se více seznámili s dalšími ilustrátory, takže v závěrečné skupinové práci poznali i
A. Borna, H. Zmatlíkovou, Z. Smetanu, Z. Milera a K. Frantu. Continue reading

Beseda v Městské knihovně v Dobříši

This gallery contains 8 photos.

Turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníků

This gallery contains 12 photos.

Turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníků

V úterý 11. 12. se konal turnaj ve vybíjené. Zúčastnili se zástupci 4. a 5. ročníků. Všichni hráči bojovali s plným nasazením. Vítězem turnaje se stala třída 5. A a hned za ní se umístila 5. B.
K. Šindelářová
Fotografie naleznete zde.

Adventní Drážďany

This gallery contains 39 photos.

Florbalový turnaj – krajské finále Praha, 11. 12. 2012

Věková kategorie: 6., 7. třída
Místo: Praha Bráník
Umístění: 3. místo, skupina A

Continue reading

Florbalový turnaj – krajské finále Praha, Bráník 11. 12. 2012

This gallery contains 4 photos.

Florbalový turnaj – okrskové kolo 6., 7. třída

Datum: 5. 12. 2012
Systém hry: 3 + 1 (tělocvična ZŠ Dobříš)
Umístění: 3. místo – postup do krajského kola

Continue reading

Florbalový turnaj – okrskové kolo 8., 9. třída

Datum: 6. 12. 2012
Systém hry: 5 + 1 (sportovní hala Dobříš)
Umístění: 2. místo

Continue reading

Florbalový turnaj – okrskové kolo 8., 9. třída

This gallery contains 4 photos.