Coca – Cola Školský pohár

This gallery contains 5 photos.

Projekt Eskalátor

V letošním školním roce se žáci 4. tříd v tomto týdnu opět zapojí do testování  v projektu  Eskalátor.  Formou unikátních ověřovacích testů a individualizovaného e-learningu  se sledují znalosti a dovednosti žáků v anglickém jazyce a čtenářské gramotnosti v českém jazyce, vše online.
Více se o projektu Eskalátor můžete dozvědět zde.

Jsme jeden tým

Minulý týden ve čtvrtek jsme se zúčastnili akce školy Jsme jeden tým. Na této akci jsme se měli naučit spolupracovat jako třída. Nejprve jsme měli vymyslet plán jak sesbírat věci po třídě. Nebylo to jen tak, protože jsme si museli navzájem pomáhat. Potom jsme šli do tělocvičny. Continue reading

Jsme jeden tým

This gallery contains 13 photos.

Odpadiáda

V úterý 2. října 2012 se naše škola zúčastnila odpadového soutěžení nazvaného Odpadiáda. Reprezentovala nás dvě soutěžní družstva. Umělecký tým tvořily žákyně třídy 7. A – Machutová V., Mochánová S. a Polášková J. Úkolem bylo vytvořit model z odpadového materiálu. Jejich návrh zabodoval i u hodnotící komise a vyhrál. O jeho kvalitách se můžete přesvědčit na fotografiích (zde). Continue reading

Odpadiáda

This gallery contains 25 photos.

Obrázky ze školní družiny

Fotografie ze školní družiny naleznete zde.

Obrázky ze školní družiny

This gallery contains 24 photos.

Projektový den OČMU

Dne 1. října se uskutečnil projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí. Celá akce byla zahájena vyhlášením cvičného požárního poplachu. Děti na 1. stupni se za pomoci svých třídních učitelů učily, jak si poradit v problémových situacích. Žáci 6. až 8. ročníku si pod vedením spolužáků z 9. ročníku zkusili například zabalit evakuační balíček, nahlásit mimořádnou událost a poskytnout první pomoc zraněnému. Continue reading

Ochrana člověka za mimořádných událostí

This gallery contains 22 photos.