Zoo Plzeň

V úterý 22. 5. 2018 se třídy 5. C a 5. B společně vypravily na výlet do Zoo Plzeň. Prohlídku jsme
všichni společně zahájili v dinoparku, kde si žáci mohli prohlédnout obrovské ještěry dob minulých
a shlédnout krátký film. Druhou část tvořila procházka po plzeňské zoologické zahradě spojená
s vyplňováním pracovních listů na téma primáti a etologie, tedy chování živočichů.
Počasí nám přálo a celý výlet se velmi vydařil.