ZOO Plzeň

V úterý 30. 4. jsme navštívili ZOO v Plzni. Na exkurzi jsme se všichni velice těšili. Ihned po příjezdu a vstupu do areálu jsme obdrželi pracovní listy. Dozvěděli jsme se, kdy byla ZOO založena a jaká ZOO je v ČR nejstarší.
Plzeňská ZOO je členěna podle biogeografických oblastí světa. Z každé oblasti jsme si měli vybrat dva živočichy a charakterizovat je. Dalším naším úkolem bylo jedno námi vybrané zvíře nakreslit a zvolit jiné, kterým bychom chtěli být. Počasí nám přálo, tak jsme si exkurzi užili. Vrátili jsme se
včas a v pořádku a už se těšíme na další společnou akci.
Žáci 7. ročníku
Fotografie naleznete zde.