Zápis do prvních tříd

Fotografie ze zápisu
naleznete zde (čtvrtek) a zde (pátek).