Zahájení nového školního roku

Fotografie za zahájení
školního roku
naleznete zde.