Vystoupení našich žáků v domově důchodců

Protože se dědečkové a babičky z místního domova důchodců nemohli zúčastnit májových oslav, přišli žáci 5.B za nimi, aby je potěšili ukázkou svého vystoupení. Zahráli na flétny a zazpívali několik písniček ze svého repertoáru.