Výhra pro 5.C – Den Země

V rámci oslav Dne Země se naše třída 5.C zúčastnila soutěže o největší kuriozitu při sběru odpadků. Mile nás překvapilo
3. místo, které jsme v této soutěži vyhráli. Poukázku na ovocný dort nám předala paní Harmanová z odboru životního prostředí. Moc děkujeme. Foto naleznete zde.
Žáci 5.C