Veřejná sbírka pro Danečka ukončena

Naše škola se zapojila do projektu „Pomoc lidem s handicapem“.  
V období od února do poloviny května proběhla na naší škole sbírka víček z PET lahví na pomoc malému Danečkovi. Získané peníze budou věnovány na částečné pokrytí nákladů na jeho léčbu a ozdravný pobyt.
Děkujeme všem žákům, kteří se do této akce zapojili a podpořili tak dobrou věc.
Jarka Nováková,  4.A