Velikonoce – třídní projekt 4.B

V úterý 15. dubna pracovaly děti ze 4. B na projektech o Velikonocích. Úkolem bylo vytvořit prezentaci obsahující různé informace, zajímavosti a obrazový materiál, který se vztahuje k tomuto svátku. Záleželo jen na dětech, zda pojmou Velikonoce jako svátky jara nebo jako svátky křesťanské. Děti si přinesly spoustu materiálu ke zpracování a pracovaly se zaujetím. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.
Fotografie naleznete zde.
K. Šindelářová