Vánoční krabice od bot

Letos jsme se poprvé zapojili do akce s názvem Vánoční krabice od bot, která je pod záštitou Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jedná se o akci, kdy se do krabic velikostně odpovídajícím krabicím od bot dávají dárky, které pak putují za dětmi do sociálně vyloučených lokalit v Severočeském kraji, azylových domů a detenčních středisek.
Věci, které jsme do krabic dávali, nemusely být nové, ale měly být zachovalé a kompletní. Každé dítě dostane pouze jednu krabici. Tu jsme potom vánočně zabalili a nahoru napsali, zda je určena pro chlapce, nebo dívku a pro jakou věkovou skupinu.
Jsme rádi, že jsme mohli touto cestou někomu zpříjemnit Vánoce.
Žáci 9. C