Vánoční Drážďany

V úterý 10. prosince vyrazili žáci 7., 8. a 9. tříd na vánoční trhy do Drážďan. Sraz se konal v 5:45 a zanedlouho jsme byli připraveni na cestu. První zastávkou v Německu byl zámek Moritzburg, kde se nachází stálá expozice na téma Popelka. Na schodech nás přivítal Popelčin střevíček a poté nás paní průvodkyně provedla interiéry tohoto loveckého zámku, který je obklopen vodou. Po Moritzburgu byla naším dalším cílem prohlídka památek v centru Drážďan. Viděli jsme například kostel Frauenkirche, který byl zničen za 2. světové války nebo galerii Zwinger, již nechal postavit pro pobavení svého dvora August Silný II. Následně jsme se vydali prozkoumat vánoční trhy, nejdříve menší a poté ten hlavní. Na hlavním trhu byla i vánoční pyramida, která měří 14,62 metru. Své vánoční putování jsme zakončili v obchodním centru, kde jsme mohli nakoupit i nějaké vánoční dárky. Celý zájezd byl super.
Alex Běhunek, 8.B
Fotografie naleznete zde.