Úspěch žáků 8. ročníku v celorepublikové soutěži

Žáci třídy 8.C naší školy se v rámci předmětu volitelná informatika zapojili do celostátní soutěže středních a základních škol, kterou pořádal europoslanec Petr Ježek. Zadáním bylo vytvořit maximálně jednu minutu dlouhé video propagující Evropskou unii. Nejlepší videa vybíral sám
p. Ježek a video naší školy se v celorepublikové konkurenci umístilo na krásném 2. místě,
díky čemuž žáci vyhráli předvánoční poznávací cestu do Evropského parlamentu v Bruselu.
Kromě návštěvy Evropského parlamentu a multimediálního centra Parlamentarium navštíví také Brusel, Antwerpy, Bruggy, Gent a Frankfurt nad Mohanem.
Díky obrovskému nadšení a kreativitě Tamary Jitky Křížkové, Davida Drába, Matěje Homolky, Natálie Rendlové, Kristýny Sauerové, Anežky Popkové, Markéty Jelínkové, Dominika Slívy, Emmy Běhunkové a Růženy Navrátilové vzniklo velmi nápadité video, na které se můžete podívat zde.
Jako hudební podklad pro video byla použita hymna EU. Žáci se rozhodli natočit video v anglickém jazyce, aby zdůraznili evropskou jednotu. V úvodní scéně drží vlastnoručně vyrobené miniatury zakládajících států EU a v závěrečné scéně tvoří svými těly za pomoci žlutých hvězd jakousi pomyslnou vlajku Evropské unie.
M. Cieślik