Úspěch v mezinárodní matematické soutěži Taktik

I tento školní rok se žáci naší školy zapojili do mezinárodní matematické soutěže Taktik. Do soutěže se přihlásilo 48 žáků druhého až devátého ročníku, kteří ve čtyřech soutěžních kolech řešili netradiční matematické úlohy. Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří ve svých kategoriích obsadili první místa jsou:

F. Dieng a T. Mirčeva (2.A), A. Bigoni a J. Matějček (2.A)……………kategorie II
A. Kilford a Š. Janota (4.C)………………………………………………..kategorie IV
P. Kořínková a A. Kylarová (5.B)…………………………………………kategorie V

Celkově škola obsadila 31. místo z celkem 318 škol, které se do soutěže zapojily. Všem našim žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Kateřina Sobotková