Úspěch mladých matematiků

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do čtyř kategorií pro ZŠ: Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín
(6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
V letošním školním roce se v okrese Příbram 22. března v kategorii Cvrček mezi 1259 řešiteli umístila Tereza Tomková na 2. místě a v kategorii Klokánek mezi 1304 soutěžícími Alžběta Bláhová na 1. místě, Tereza Neprašová na 2. místě a Magdalena Vtípilová na 3. místě.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Eva Cacková