Třetí pozdrav z hor – bazén

Další fotografie z LVVZ v Horní Malé Úpě
naleznete zde.