Svět pod mikroskopem

V rámci výuky Přírodopisu – práce s mikroskopem, využití trvalých mikroskopických preparátů,
pozorovali žáci 7.ročníku některé vnitřní parazity obratlovců. Výsledkem jejich bádání je několik
zdařilých fotografií (zde).
Kristýna Halaburdová