SOU Hluboš – odloučené pracoviště Dobříš

Ve dnech 24. a 30. října a 6. listopadu navštívili naši vycházející žáci toto učiliště.
I tentokrát byl naším průvodcem pan Ing. Petr Cinkl, který odborným výkladem, prohlídkou dílen a učeben přiblížil žákům poslání této školy a poskytl jim informace o učebních a studijních oborech.
Mgr. Olga Šídová