Školní projekt Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 1. února 2018 proběhl na 1.stupni naší školy projekt Finanční gramotnost.
Ve všech třídách se žáci zábavnou formou seznamovali s pojmy: platidlo, peníze, výměnný obchod, obchodování, banky apod…  Sami formou hry nakupovali, na modelových rodinách hospodařili
s penězi a rozhodovali se, jak naložit s kapesným. Všichni si to užili.
Fotografie naleznete zde.
Žáci a učitelé 1.st.