Školní kolo ve vybíjené

Dne 26.1. se uskutečnilo školní kolo ve vybíjené druhých a třetích tříd. Na prvním místě skončila třída 3.C. Dále se umístily třídy v tomto pořadí: 2.B, 3.A, 3.B, 2.A a 2.C.
Fotografie naleznete zde.