Školení mentorů BeatBullying

Ve dnech 8. a 9. září proběhlo na škole školení mentorů BeatBullying, kterého se zúčastnilo 25 žáků
II. stupně. Hned v úvodu jsme absolvovali seznamovací kolečko, sestavili si pravidla komunikace a
vrhli se do práce. Společně jsme definovali šikanu a kyberšikanu. Povídali jsme si o sociálních sítích, zejména o Facebooku, který často využíváme, kde na nás šikana může číhat a jak je důležité a jednoduché zastat se někoho na webu.
Ve skupinách jsme diskutovali o možnostech lidí, kteří nám prostřednictvím mobilního telefonu, webkamery, počítačových her, sociálních sítí nebo e-mailu můžou ublížit. Další aktivitou byla hra Kdo, kde, proč a jak, ve které jsme se zaměřili na šikanu. Rozebírali jsme, kdo může šikanovat, proč ubližuje ostatním, kde nás může dostihnout, která místa jsou rizikovější více a která méně, kdo je nejčastější obětí ubližování a proč se to vůbec děje. Shlédli jsme několik videopořadů a následně jsme je rozebírali. Zahráli jsme si i scénky, kdy jsme si vyzkoušeli roli mentorů i dětí, které mají nějaký problém. Zjistili jsme, že role mentora je opravdu náročná. Mentor umí naslouchat, věnovat kamarádovi dostatečnou pozornost, respektovat jeho názory, být přesvědčivý, vstřícný a milý, zachovat tajemství a nesdílet je s ostatními. Rozebrali jsme účinky a dopady šikany na jednotlivce.
Druhý den jsme pracovali v počítačové učebně, přímo na stránkách www.beatbullying.org, na které se můžete obrátit i vy, pokud si chcete s nějakým mentorem – vrstevníkem nebo psychologem popovídat.
Fotografie naleznete zde.
Mentoři ze 6.A, B, C, 7.A, B a 9. A, B třídy