Škola plná záchranářů

I letos žáci prvního stupně a osmého ročníku druhého stupně absolvovali dvoudenní projekt, který se týkal poskytování první pomoci. Na jednotlivých stanovištích si žáci zopakovali jak postupovat při popáleninách, krvácení a zlomeninách, jak správně resuscitovat a také si vyzkoušeli transportovat zraněného spolužáka.
Poděkování patří studentům SZŠ a VOŠ v Příbrami, kteří pro nás projekt připravili.
Ing. Eva Skalická