Šíleně smutná princezna

Děti z dramatického kroužku 1.ZŠ Dobříš si v letošním roce připravily krásnou pohádku
Šíleně smutná princezna. Děvčata svým výkonem sklidila úspěch nejen u prvního a druhého stupně ZŠ, ale i u pozvaných školek z Dobříše a škol z nedalekého okolí. 
Největší odměnou však bylo závěrečné vystoupení pro rodiče a veřejnost, které mělo veliký úspěch.
Touto cestou bychom rády poděkovaly všem rodičům a ostatním, kteří děti podporovali a drželi jim palce.
Fotografie naleznete zde.
vedoucí dramatického kroužku Ludmila Petrlíková a Tereza Hejnová